Видео news

Г.Эрдэнэтуяа: IMARC чуулганд Монголын компаниуд өргөн бүрэлдэхүүнтэй оролцож, төслөө амжилттай сурталчилж чадсан

2024.02.26 17:41

Ярилцлага
MINING КАЛЕНДАРЬ
Ажлын байр
Та www.ot.mn/ажлын-байр холбоос болон доорх QR кодыг уншуулснаар өөрийн анкетыг бөглөх боломжтой бөгөөд өргөдлөө заасан хугацаанаас өмнө амжиж илгээгээрэй.
Байгууллага